Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no/ bard.larsson@kusek.no

Kontrollutvalget
i Alta kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Alta kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
desember 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
november 29, 2021 november 30, 2021 desember 1, 2021 desember 2, 2021 desember 3, 2021 desember 4, 2021 desember 5, 2021
desember 6, 2021 desember 7, 2021 desember 8, 2021 desember 9, 2021 desember 10, 2021 desember 11, 2021 desember 12, 2021
desember 13, 2021 desember 14, 2021 desember 15, 2021 desember 16, 2021 desember 17, 2021 desember 18, 2021 desember 19, 2021
desember 20, 2021 desember 21, 2021 desember 22, 2021 desember 23, 2021 desember 24, 2021 desember 25, 2021 desember 26, 2021
desember 27, 2021 desember 28, 2021 desember 29, 2021 desember 30, 2021 desember 31, 2021 januar 1, 2022 januar 2, 2022