Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kvalsund kommune

(Fra 1.1.2020 er Kvalsund og Hammerfest sammenslått til nye Hammerfest kommune)

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Kvalsund kommunes kontrollutvalg

for valgperiodeN (2015-2019)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
februar 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
februar 1, 2021 februar 2, 2021 februar 3, 2021 februar 4, 2021 februar 5, 2021 februar 6, 2021 februar 7, 2021
februar 8, 2021 februar 9, 2021 februar 10, 2021 februar 11, 2021 februar 12, 2021 februar 13, 2021 februar 14, 2021
februar 15, 2021 februar 16, 2021 februar 17, 2021 februar 18, 2021 februar 19, 2021 februar 20, 2021 februar 21, 2021
februar 22, 2021 februar 23, 2021 februar 24, 2021 februar 25, 2021 februar 26, 2021 februar 27, 2021 februar 28, 2021