Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
november 2022
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
oktober 31, 2022 november 1, 2022 november 2, 2022 november 3, 2022 november 4, 2022 november 5, 2022 november 6, 2022
november 7, 2022 november 8, 2022 november 9, 2022 november 10, 2022 november 11, 2022 november 12, 2022 november 13, 2022
november 14, 2022 november 15, 2022 november 16, 2022 november 17, 2022 november 18, 2022 november 19, 2022 november 20, 2022
november 21, 2022 november 22, 2022 november 23, 2022 november 24, 2022 november 25, 2022 november 26, 2022 november 27, 2022
november 28, 2022 november 29, 2022 november 30, 2022 desember 1, 2022 desember 2, 2022 desember 3, 2022 desember 4, 2022