Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Måsøy kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Måsøy kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
april 2022
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mars 28, 2022 mars 29, 2022 mars 30, 2022 mars 31, 2022 april 1, 2022 april 2, 2022 april 3, 2022
april 4, 2022 april 5, 2022 april 6, 2022 april 7, 2022 april 8, 2022 april 9, 2022 april 10, 2022
april 11, 2022 april 12, 2022 april 13, 2022 april 14, 2022 april 15, 2022 april 16, 2022 april 17, 2022
april 18, 2022 april 19, 2022 april 20, 2022 april 21, 2022 april 22, 2022 april 23, 2022 april 24, 2022
april 25, 2022 april 26, 2022 april 27, 2022 april 28, 2022 april 29, 2022 april 30, 2022 mai 1, 2022