Kontrollutvalget i Loppa kommune - minikurs om kontrollutvalgets rolle og oppgaver