Minikurs for kontrollutvalget i Hasviks medlemmer og varamedlemmer om kontrollutvalgets rolle og oppgaver