Minikurs for kontrollutvalget i Karasjoks medlemmer og varamedlemmer om kontrollutvalgets rolle og oppgaver