Miniseminar til kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer: Innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver