Møte 1/2020 Kontrollutvalget i Kautokeino kommune med innlagt "Minikurs" om kontrollutvalgets rolle og oppgaver