Møte 3/2020 i kontrollutvalget i Hammerfest kommune den 24. juni 2020 (fjernmøte via Teams)