Møte 4/2019 Kontrollutvalget i Porsanger kommune / Utvidet møte med innføring i kontrollutvalgets rolle og oppgaver