Møte 4/2020 i kontrollutvalget i Hammerfest kommune den 30. oktober 2020