Møte 5/2019 den 2. desember 2019 i kontrollutvalget i Loppa kommune (Utsatt pga. uvær)