Møte i kontrollutvalget i Kautokeino kommune onsdag den 19. august 2020