Møte i kontrollutvalget i Måsøy kommune mandag den 17. august 2020