Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune den 4. juni 2021