Møte i Kontrollutvalget Måsøy kommune, utsatt til 01.12.22 kl.10:00