Møte nr 1/19 i kontrollutvalget i Karasjok kommune