Møte nr. 1/2020 i kontrollutvalget i Hasvik kommune