Møte nr. 1/2020 i kontrollutvalget i Karasjok kommune (utsatt møte fra 27.3.2020)