Møte nr. 1/2020 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune (utsatt møte fra 2.3.2020)