Møte nr. 1/2020 i kontrollutvalget i Porsanger kommune (utsatt møte fra 19.3.2020)