Møte nr. 1/2021 i kontrollutvalget i Måsøy kommune (MØTET UTSATT GRUNNET COVID 19 smittesituasjon lokalt)