Møte nr. 1/2021 i kontrollutvalget i Måsøy kommune (utsatt møte fra 27.5.2021)