Møte nr. 2/19 Kontrollutvalget i Hammerfest kommune