Møte nr. 2/2019 Kontrollutvalget i Karasjok kommune