Møte nr. 2/2020 i kontrollutvalget i Hasvik kommune