Møte nr. 2/2020 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune den 29. oktober 2020