Møte nr. 2/2020 i kontrollutvalget i Porsanger kommune den 4. desember 2020