Møte nr. 2/2021 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune