Møte nr. 3/19 Kontrollutvalget i Porsanger kommune