Møte nr. 3/2020 i kontrollutvalget i Hasvik kommune, torsdag den 10. desember 2020