Møte nr. 3/2020 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune 26.11.20 kl. 10.00