NB! AVLYST GRUNNET TILTAK KORONAVIRUS!! OPPFØLGENDE MINIKURS OM KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER - FOR MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV KONTROLLUTVALGET I PORSANGER KOMMUNE (AVLYST INNTIL VIDERE GRUNNET SMITTEVERNTILTAK KORONAVIRUS)