Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Nordkapp kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Nordkapp kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Fellesliste SP/SV:

Fellesliste AP/H:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Uke av mai 3rd
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mai 3, 2021 mai 4, 2021 mai 5, 2021 mai 6, 2021 mai 7, 2021 mai 8, 2021 mai 9, 2021