Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Hammerfest kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

 

Personer i nye Hammerfest kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

 

AP/SV:

1. Wenche Stenvoll – medlem

2. Snorre Sundquist – medlem

3. Thorbjørn Nilssen – nestleder

 

 
H/Krf/FrP:

 4. Ellen Birgitta Johansen – leder

 

Rødt/MDG/SP:

5. Elin Karlsen – medlem

VARAMEDLEMMER

AP/SV:

1. Linn Tørseth Nilsen

2. Ragnar Olsen

3. Hilbjørg Wikstrøm

4. Vidar Kvalnes Antonsen

5. Miriam Zahl

H/Krf/FrP:

1. Gunnar Bolle

2. Bjørn Andreassen

Rødt/MDG/SP:

1. Kristina Grundt

2. Espen Von Hirsch Kummeneje

3. Ola S. Møller

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i februar 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
januar 30, 2023 januar 31, 2023 februar 1, 2023 februar 2, 2023 februar 3, 2023 februar 4, 2023 februar 5, 2023
februar 6, 2023 februar 7, 2023 februar 8, 2023 februar 9, 2023 februar 10, 2023 februar 11, 2023 februar 12, 2023
februar 13, 2023 februar 14, 2023 februar 15, 2023 februar 16, 2023 februar 17, 2023 februar 18, 2023 februar 19, 2023
februar 20, 2023 februar 21, 2023 februar 22, 2023 februar 23, 2023 februar 24, 2023 februar 25, 2023 februar 26, 2023
februar 27, 2023 februar 28, 2023 mars 1, 2023 mars 2, 2023 mars 3, 2023 mars 4, 2023 mars 5, 2023