Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Hammerfest kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

 

Personer i nye Hammerfest kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

 

AP/SV:

1. Wenche Stenvoll – medlem

2. Snorre Sundquist – medlem

3. Thorbjørn Nilssen – nestleder

 

 
H/Krf/FrP:

 4. Ellen Birgitta Johansen – leder

 

Rødt/MDG/SP:

5. Elin Karlsen – medlem

VARAMEDLEMMER

AP/SV:

1. Linn Tørseth Nilsen

2. Ragnar Olsen

3. Hilbjørg Wikstrøm

4. Vidar Kvalnes Antonsen

5. Miriam Zahl

H/Krf/FrP:

1. Gunnar Bolle

2. Bjørn Andreassen

Rødt/MDG/SP:

1. Kristina Grundt

2. Espen Von Hirsch Kummeneje

3. Ola S. Møller

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i juni 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mai 29, 2023 mai 30, 2023 mai 31, 2023 juni 1, 2023 juni 2, 2023 juni 3, 2023 juni 4, 2023
juni 5, 2023 juni 6, 2023(1 event)

10:00: Møte i kontrollutvalget i Hammerfest kommune

juni 7, 2023 juni 8, 2023 juni 9, 2023 juni 10, 2023 juni 11, 2023
juni 12, 2023 juni 13, 2023 juni 14, 2023 juni 15, 2023 juni 16, 2023 juni 17, 2023 juni 18, 2023
juni 19, 2023 juni 20, 2023 juni 21, 2023 juni 22, 2023 juni 23, 2023 juni 24, 2023 juni 25, 2023
juni 26, 2023 juni 27, 2023 juni 28, 2023 juni 29, 2023 juni 30, 2023 juli 1, 2023 juli 2, 2023