Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalgssekretariatet
i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku
Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 9 eierkommuner i Vest-Finnmark. Tidligere eierkommune Kvalsund er fra 1. januar 2020 sammenslått med Hammerfest kommune.

KUSEK IKS
bistår blant annet med