Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Hjem

Kontrollutvalgssekretariatet
i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku
Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 10 eierkommuner i Vest-Finnmark. 

KUSEK IKS
bistår blant annet med

  • Praktiske og faglige oppgaver tilknyttet kontrollutvalgenes møtevirksomhet
  • Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene
  • Oppfølging av vedtak i kontrollutvalg / kommunestyre
  • Plan for gjennomføring av selskapskontroll
  • Økonomi- og budsjettarbeid for kontroll og tilsyn i kommunene
  • Bistå ved valg av revisjonsordning