Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

KUSEK IKS
et interkommunalt selskap

eid av 10 kommuner i vest-finnmark

Selskapet har ansatte med kontor i Hammerfest og Alta.

Daglig leder er Kate M. Larsen som har kontoret i Hammerfest.
Kontoret i Alta er til daglig betjent av rådgiver Jan Henning Fosshaug og Tom Øyvind Heitmann.

Øverste myndighet - representantskapet 2019-2023

hvor alle eierkommuner er representert

Medlemmer

Styret for KUSEK IKS