Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Organisasjon

KUSEK IKS
et interkommunalt selskap

eid av 10 kommuner i vest-finnmark

Selskapet har ansatte med kontor i Hammerfest og Alta.

Daglig leder er Kate M. Larsen som har kontoret i Hammerfest.
Kontoret i Alta er til daglig betjent av rådgiver Jan Henning Fosshaug og Tom Øyvind Heitmann.

Øverste myndighet - representantskapet

hvor alle eierkommuner er representert

 • Leder: Knut Klevstad, Alta
 • Nestleder: Åse-Marie Småvik, Hammerfest

Medlemmer

 • Monica Willumsen, Alta
 • Asbjørn Danielsen, Alta
 • Snorre Sundquist, Hammerfest
 • Reidun Mortensen, Måsøy
 • Kristina Hansen, Nordkapp
 • Ernst Berge, Loppa
 • Terje Wikstrøm, Kvalsund
 • Gunnar Mauseth, Hasvik
 • Jan Helge Soleng, Karasjok
 • Johan Vasara, Kautokeino
 • Hilde Skanke, Porsanger

Styret for KUSEK IKS

 • Leder: Asbjørn Eliassen, Hammerfest
 • Nestleder: Linda Martinsen, Øksfjord
 • Medlem: Arvid Mathisen, Havøysund