Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

KUSEK IKS
et interkommunalt selskap

eid av 9 kommuner i vest-finnmark

Selskapet har ansatte med kontor i Hammerfest og Alta.

Daglig leder er Kate M. Larsen som har kontoret i Hammerfest.
Kontoret i Alta er til daglig betjent av rådgiver Anne Berit Bæhr og Tom Øyvind Heitmann.

Øverste myndighet - representantskapet 2024-2027

hvor alle eierkommuner er representert - Medlemmer:

Styret for KUSEK IKS