Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Ledige stillinger

KUSEK IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalgene i 9 kommuner i Vest-Finnmark. Selskapet har forretningskontor i Alta, og
avdelingskontor i Hammerfest.
Vår visjon er «Kompetanse-Vår styrke og mulighet!»

Rådgiver for
kontrollutvalgene i Vest-Finnmark

Utlysning
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark, har en fast ledig stilling med tilsetting i 100 %
stilling som rådgiver.
Kontrollutvalgene er oppnevnt av det enkelte kommunestyre og skal føre tilsyn med den
kommunale forvaltningen og rapportere til kommunestyret. Sekretariatet bistår i arbeidet med
kontroll og tilsyn, og skal sørge for at saker er forsvarlig utredet.

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse på universitet- eller høyskolenivå innen statsvitenskap, økonomi, revisjon eller jus.
• Søkere med annen relevant bakgrunn vil også kunne bli vurdert.
• Gode kunnskaper om og arbeidserfaring knyttet til kommunal organisasjon, administrasjon og egenkontroll vil bli vektlagt.
• Gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig i norsk.

Personlige egenskaper:
• Selvstendig og løsningsorientert.
• Nøyaktig og systematisk.
• Gode samarbeidsevner og fleksibel.
• Serviceinnstilt.

Vi kan tilby:
• En selvstendig og ansvarsfull stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som gir
god innsikt i kommunal forvaltning og virksomhet.
• Et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
• Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.
• Lønn etter avtaleverk.
• God pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger:
• Arbeidssted Alta eller Hammerfest, øvrige kommuner i Vest-Finnmark kan vurderes.
• Det må påregnes reisevirksomhet. Fordel med førerkort klasse B.
• Ønskelig med gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig på samisk.
• Andre oppgaver må påregnes.

Søknad
sendes til

Søknad, CV og vedlegg sendes på e-post til daglig leder.
Les mer om oss og kontrollutvalgene vi betjener under HJEM, ORGANISASJON og ved å gå inn på de enkelte kontrollutvalg.
På bunnlinje finner du kontaktopplysninger til oss.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren
har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

KUSEK IKS ønsker ikke kontakt med selgere.
Søknadsfrist 1. mars 2022.