Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no

Alta kontoret

jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.noUTLYSNING: Ledig nyoprettet fast 100% stilling
som
Rådgiver i KUSEK IKS
Søknadsfrist 18. desember 2019

Utlysning

Dato: 20.11.2019

KUSEK IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 9 kommuner i Vest-Finnmark. Selskapet har forretningskontor i Alta, og avdelingskontor i Hammerfest.

 

Vår visjon er «Kompetanse-Vår styrke og mulighet!»

Rådgiver for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark

 

Vi har 1 nyopprettet ledig fast stilling i vårt team ved

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark, tilsetting i 100 % stilling som rådgiver.

Kontrollutvalgene er oppnevnt av det enkelte kommunestyre og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og rapportere til kommunestyret. Rådgiverstillingen innehar sekretærfunksjon hvor du skal bistå i arbeidet med kontroll og tilsyn og sørge for at saker er forsvarlig utredet. KUSEK IKS innehar en bestiller-rolle ved bestilling av revisjonsundersøkelser. Dette innebærer hyppig kontakt med revisor og administrasjonen i kommunene.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på universitet- eller høyskolenivå innen samfunnsvitenskap, økonomi, revisjon eller jus.
 • Søkere med annen relevant bakgrunn vil også kunne bli vurdert.
 • Gode kunnskaper om og arbeidserfaring knyttet til kommunal organisasjon og administrasjon vil bli vektlagt.
 • Gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig i norsk.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og løsningsorientert.
 • Nøyaktig og systematisk.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel.

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og ansvarsfull stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som gir god innsikt i kommunal forvaltning.
 • Et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
 • Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.
 • Lønn etter avtale og betingelse for øvrig i henhold til Særavtale for konkurranse utsatte bedrifter. Stillingen er plassert i kapitel 5 i hovedtariffavtalen.
 • God pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger:

 • Arbeidssted Alta, Hammerfest kan vurderes.
 • Det må påregnes reisevirksomhet. Fordel med førerkort klasse B.
 • Ønskelig med gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig på samisk.
 • Andre oppgaver må påregnes.

Søknad:

Utfyllende opplysninger på vår hjemmeside: www.kusek.no

Nærmere opplysninger ved henvendelse daglig leder Kate M. Larsen, tlf. 95 78 06 57

Søker må oppgi minst to referanser. Skriftlig søknad med CV og vitnemål/attester sendes på e-post til kate.m.larsen@kusek.no

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

KUSEK IKS er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

KUSEK IKS ønsker ikke kontakt med selgere.

Søknadsfrist 18. desember 2019.