Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Ledige stillinger

KUSEK IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalgene i 9 kommuner i Vest-Finnmark. Selskapet har forretningskontor i Alta, og
avdelingskontor i Hammerfest.
Vår visjon er «Kompetanse-Vår styrke og mulighet!»

Administrasjonskonsulent for
kontrollutvalgene i Vest-Finnmark

Utlysning

Kusek IKS ønsker en dyktig og engasjert medarbeider til vårt avdelingskontor i Hammerfest. Dette er en ny opprettet fast stilling i 100 %, som administrasjonskonsulent.

Som administrasjonskonsulent får du ansvar for varierte oppgaver innenfor blant annet kontoradministrasjon, samt en del oppgaver som direkte er rettet mot vår rolle som sekretariat for kontrollutvalgene.

Hos oss vil du være en del av et team med tre dyktige kollegaer innenfor kommunal egenkontroll. Vi er et team med høy arbeidsmoral, stå på vilje og et stort engasjement for jobben vår.

Sentrale arbeidsoppgaver

Du vil som administrasjonskonsulent i sekretariatet bistå med administrativ støtte til ledelsen og rådgiverne i virksomheten. Arbeidsoppgavene vil også innebære å:

 • Bilagshåndtering/bilagskontroller/budsjettoppfølging
 • Oppfølging av administrative rutiner/internkontroll og systemer
 • Ansvar for hjemmesiden vår/utvikling av digitale verktøy
 • Saksbehandling, dokumenthåndtering og arkivering
 • Praktisk tilrettelegging/bistå ved interne kurs og møter
 • Bistå ved hendelsesbasert/fakta undersøkelser og risiko kartlegging for kontrollutvalget

 

Arbeidsoppgavene er ikke uttømmende og kan bli endret etter virksomhetens behov.

Kvalifikasjoner

Til stillingen er det ønskelig med relevant utdanning, minimum bachelornivå. Fortrinnsvis inne økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon.

Langvarig praksis fra tilsvarende arbeid kan kompensere for manglende formell utdanning. Det er krav at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode digitale kunnskaper. Du må ha noe arbeidspraksis, fortrinnsvis innenfor offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og initiativrik
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Nøyaktig og systematisk
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Serviceinnstilt og gode kommunikasjons- og relasjonsevner
 • Du har evne til å håndtere et høyt arbeidstempo og endringer i arbeidsdagen
 • Personlig egnethet vektlegges

Kusek IKS tilbyr

 • En selvstendig og ansvarsfull stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som gir
  god innsikt i kommunal forvaltning og virksomhet.
 • Et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
 • Varierte oppgaver og en fleksibel arbeidshverdag.
 • Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.
 • Lønn etter avtaleverk.
 • God pensjonsordning i KLP.

Om arbeidsgiveren

KUSEK IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Vest-Finnmark. Kontrollutvalgene er oppnevnt av det enkelte kommunestyre og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og rapportere til kommunestyret. Sekretariatet bistår i arbeidet med kontroll og tilsyn, og skal sørge for at saker er forsvarlig utredet.


Selskapet har forretningskontor i Alta, og avdelingskontor i Hammerfest.


Vår visjon er «Kompetanse-Vår styrke og mulighet!»

Andre opplysninger

 • Det må påregnes noe reisevirksomhet, og det er en fordel med førerkort klasse B.
 • Søknadsfrist 07.06.2024

Rådgiver for
kontrollutvalgene i Vest-Finnmark

Utlysning
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark, har en fast ledig stilling med tilsetting i 100 %
stilling som rådgiver.
Kontrollutvalgene er oppnevnt av det enkelte kommunestyre og skal føre tilsyn med den
kommunale forvaltningen og rapportere til kommunestyret. Sekretariatet bistår i arbeidet med
kontroll og tilsyn, og skal sørge for at saker er forsvarlig utredet.

Kvalifikasjoner:
• Høyere utdannelse på universitet- eller høyskolenivå innen statsvitenskap, økonomi, revisjon eller jus.
• Søkere med annen relevant bakgrunn vil også kunne bli vurdert.
• Gode kunnskaper om og arbeidserfaring knyttet til kommunal organisasjon, administrasjon og egenkontroll vil bli vektlagt.
• Gode formuleringsevner både skriftlig og muntlig i norsk.

Personlige egenskaper:
• Selvstendig og løsningsorientert.
• Nøyaktig og systematisk.
• Gode samarbeidsevner og fleksibel.
• Serviceinnstilt.

Vi kan tilby:
• En selvstendig og ansvarsfull stilling med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, som gir
god innsikt i kommunal forvaltning og virksomhet.
• Et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.
• Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.
• Lønn etter avtaleverk.
• God pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger:
• Arbeidssted Alta eller Hammerfest, øvrige kommuner i Vest-Finnmark kan vurderes.
• Det må påregnes reisevirksomhet. Fordel med førerkort klasse B.
• Ønskelig med gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig på samisk.
• Andre oppgaver må påregnes.

Søknad
sendes til

Søknad, CV og vedlegg sendes på e-post til post@kusek.no og merkes administrasjonskonsulent. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til søknaden.


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


KUSEK IKS ønsker ikke kontakt med selgere.