Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Hasvik kommune

Kontrollutvalget
i Hasvik kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Hasvik kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Carina Prytz-Wallmann, leder - (SP) Permisjon ut perioden 2019.
  • Elisabeth H. Karlsen, nestleder - (H)
  • Hanne Nilssen, medlem - (AP)
  • Leidar Eilertsen, medlem - (AP)
  • Roy Mienna, medlem - (AP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Week of okt 7th
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
oktober 7, 2019 oktober 8, 2019 oktober 9, 2019 oktober 10, 2019 oktober 11, 2019 oktober 12, 2019 oktober 13, 2019

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter