Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kautokeino kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalgets møter er som hovedregel fysiske møter, og åpne for offentligheten i henhold til lov og forskrift. For å følge eventuelle møter som avholdes som fjernmøter (Teams), se møtelink nedenfor under seksjonen for Dokumenter.

Personer i Kautokeino kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

GDL/SáL/V/H:

SP/JSL/AP:

VARAMEDLEMMER

GDL/SáL/V/H:

SP/JSL/AP:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
juli 2022
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
juni 27, 2022 juni 28, 2022 juni 29, 2022 juni 30, 2022 juli 1, 2022 juli 2, 2022 juli 3, 2022
juli 4, 2022 juli 5, 2022 juli 6, 2022 juli 7, 2022 juli 8, 2022 juli 9, 2022 juli 10, 2022
juli 11, 2022 juli 12, 2022 juli 13, 2022 juli 14, 2022 juli 15, 2022 juli 16, 2022 juli 17, 2022
juli 18, 2022 juli 19, 2022 juli 20, 2022 juli 21, 2022 juli 22, 2022 juli 23, 2022 juli 24, 2022
juli 25, 2022 juli 26, 2022 juli 27, 2022 juli 28, 2022 juli 29, 2022 juli 30, 2022 juli 31, 2022