Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Kautokeino kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalgets møter er som hovedregel fysiske møter, og åpne for offentligheten i henhold til lov og forskrift. For å følge eventuelle møter som avholdes som fjernmøter (Teams), se møtelink nedenfor under seksjonen for Dokumenter.

Personer i Kautokeino kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

GDL/SáL/V/H:

SP/JSL/AP:

VARAMEDLEMMER

GDL/SáL/V/H:

SP/JSL/AP:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i mai 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mai 1, 2023 mai 2, 2023 mai 3, 2023 mai 4, 2023 mai 5, 2023 mai 6, 2023 mai 7, 2023
mai 8, 2023 mai 9, 2023 mai 10, 2023 mai 11, 2023 mai 12, 2023 mai 13, 2023 mai 14, 2023
mai 15, 2023 mai 16, 2023 mai 17, 2023 mai 18, 2023 mai 19, 2023 mai 20, 2023 mai 21, 2023
mai 22, 2023 mai 23, 2023 mai 24, 2023 mai 25, 2023 mai 26, 2023 mai 27, 2023 mai 28, 2023
mai 29, 2023 mai 30, 2023 mai 31, 2023 juni 1, 2023 juni 2, 2023 juni 3, 2023 juni 4, 2023