Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Loppa kommune

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

 • Elin Marie Olsen, leder - (H)
 • Roald Anthonsen, nestleder - (SP)
 • Brynjar Larsen, medlem - (H)
 • Frank Wilhelmsen, medlem - (AP)
 • Gard Olav Garden, medlem - (uavhengig)

VARAMEDLEMMER

 • Sondre Johansen - (H)
 • Beathe Martinsen - (H)
 • Arnt Ronald Sejevold - (SP)
 • Kai M. Hansen - (AP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i juni 2020

 • Møte 3/2020 i kontrollutvalget i Loppa kommune
 • Møte 4/2020 i kontrollutvalget i Loppa kommune

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter