Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i november 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
oktober 30, 2023 oktober 31, 2023 november 1, 2023 november 2, 2023 november 3, 2023 november 4, 2023 november 5, 2023
november 6, 2023 november 7, 2023 november 8, 2023 november 9, 2023 november 10, 2023 november 11, 2023 november 12, 2023
november 13, 2023 november 14, 2023 november 15, 2023 november 16, 2023 november 17, 2023 november 18, 2023 november 19, 2023
november 20, 2023 november 21, 2023 november 22, 2023 november 23, 2023 november 24, 2023 november 25, 2023 november 26, 2023
november 27, 2023 november 28, 2023 november 29, 2023 november 30, 2023 desember 1, 2023 desember 2, 2023 desember 3, 2023