Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no/ bard.larsson@kusek.no

Kontrollutvalget
i Loppa kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Loppa kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
august 2021
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
juli 26, 2021 juli 27, 2021 juli 28, 2021 juli 29, 2021 juli 30, 2021 juli 31, 2021 august 1, 2021
august 2, 2021 august 3, 2021 august 4, 2021 august 5, 2021 august 6, 2021 august 7, 2021 august 8, 2021
august 9, 2021 august 10, 2021 august 11, 2021 august 12, 2021 august 13, 2021 august 14, 2021 august 15, 2021
august 16, 2021 august 17, 2021 august 18, 2021 august 19, 2021 august 20, 2021 august 21, 2021 august 22, 2021
august 23, 2021 august 24, 2021 august 25, 2021 august 26, 2021 august 27, 2021 august 28, 2021 august 29, 2021
august 30, 2021 august 31, 2021 september 1, 2021 september 2, 2021 september 3, 2021 september 4, 2021 september 5, 2021