Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Nordkapp kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Nordkapp kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Fellesliste AP/H:

Fellesliste SV/SP:

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i juni 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
mai 27, 2024(1 event)


mai 27, 2024

mai 28, 2024
mai 29, 2024
mai 30, 2024
mai 31, 2024
juni 1, 2024
juni 2, 2024
juni 3, 2024
juni 4, 2024
juni 5, 2024
juni 6, 2024
juni 7, 2024
juni 8, 2024
juni 9, 2024
juni 10, 2024
juni 11, 2024
juni 12, 2024
juni 13, 2024
juni 14, 2024
juni 15, 2024
juni 16, 2024
juni 17, 2024
juni 18, 2024
juni 19, 2024
juni 20, 2024
juni 21, 2024
juni 22, 2024
juni 23, 2024
juni 24, 2024
juni 25, 2024
juni 26, 2024
juni 27, 2024
juni 28, 2024
juni 29, 2024
juni 30, 2024