Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Nordkapp kommune

Kontrollutvalget
i Nordkapp kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Nordkapp kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

 • Roger Hansen, leder - (AP)
 • Rolf-Arne Nicolaisen , nestleder - (SP)
 • Kjell-Vidar Forsberg , medlem - (SV)
 • Anne-Karin Hyværinen , medlem - (SV)
 • May Irene Strand Gerhardsen , medlem - (H)

VARAMEDLEMMER

Fellesliste SP/SV:
 • Tor Inge Adolfsen(SV)
 • Tor Arne Stensen (SP)
 • Hege Sandberg (SV)
 • Elna Persen (SP)
 • Håvard Dahlslett (SV)

Fellesliste AP/H:

 • Lars Anton Simonsen (AP)
 • Hans Arvid Hansen (AP)
 • Asbjørn Jensen (H)
 • Ronny Andersen (H)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag
mars 2020
mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
februar 24, 2020 februar 25, 2020 februar 26, 2020 februar 27, 2020 februar 28, 2020 februar 29, 2020 mars 1, 2020
mars 2, 2020

9:00: Møte 1/2020 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune NB. MØTET ER UTSATT!

9:00: Møte 1/2020 i kontrollutvalget i Nordkapp kommune NB. MØTET ER UTSATT!
mars 3, 2020 mars 4, 2020 mars 5, 2020 mars 6, 2020 mars 7, 2020 mars 8, 2020
mars 9, 2020 mars 10, 2020 mars 11, 2020 mars 12, 2020 mars 13, 2020 mars 14, 2020 mars 15, 2020
mars 16, 2020 mars 17, 2020 mars 18, 2020 mars 19, 2020 mars 20, 2020 mars 21, 2020 mars 22, 2020
mars 23, 2020 mars 24, 2020 mars 25, 2020 mars 26, 2020 mars 27, 2020 mars 28, 2020 mars 29, 2020
mars 30, 2020 mars 31, 2020 april 1, 2020 april 2, 2020 april 3, 2020 april 4, 2020 april 5, 2020

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter