Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Porsanger kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalgets møter er som hovedregel fysiske møter, og åpne for offentligheten i henhold til lov og forskrift. For å følge eventuelle møter som avholdes som fjernmøter (Teams), se møtelink nedenfor under seksjonen for Dokumenter

Porsanger kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i februar 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
januar 29, 2024
januar 30, 2024
januar 31, 2024
februar 1, 2024
februar 2, 2024
februar 3, 2024
februar 4, 2024
februar 5, 2024
februar 6, 2024
februar 7, 2024
februar 8, 2024
februar 9, 2024
februar 10, 2024
februar 11, 2024
februar 12, 2024(1 event)

All day: Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune

All day
februar 12, 2024

februar 13, 2024
februar 14, 2024
februar 15, 2024
februar 16, 2024
februar 17, 2024
februar 18, 2024
februar 19, 2024
februar 20, 2024
februar 21, 2024
februar 22, 2024
februar 23, 2024
februar 24, 2024
februar 25, 2024
februar 26, 2024
februar 27, 2024
februar 28, 2024
februar 29, 2024
mars 1, 2024
mars 2, 2024
mars 3, 2024