Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Porsanger kommune

Kontrollutvalget
i Porsanger kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Porsanger kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

 • Roger Mjelde, leder - (H)
 • Siw Monica Amundsen, nestleder - (H)
 • Siv Selnes Sara, medlem - (AP)
 • Nils Gunnar Korsvik, medlem - (AP)
 • Torbjørn Pettersen, medlem (FrP)

VARAMEDLEMMER (Personlige)

 • Eva Johansen -  (H)
 • Olaf Bjarne Andersen -  (H)
 • Wenche Johansen - (AP)
 • Bjørn Angell - (SP)
 • Katri Helen Johansen - (FrP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i oktober 2020

 • Det er ingen planlagte hendelser i denne perioden.

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter