Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Porsanger kommune

Kontrollutvalget
i Porsanger kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Porsanger kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

Medlemmer:

Roger Mjelde,  Leder – (H)

Siw Monica Amundsen,  Nestleder – (H)

Siv Selnes Sara – (AP) 

Nils Gunnar Korsvik – (AP)  

Torbjørn Pettersen – (FrP)  

Varamedlemmer (personlige): 

Eva Johansen –  (H)

Olaf Bjarne Andersen –  (H)

Wenche Johansen – (AP)

Bjørn Angell – (SP)

Katri Helen Johansen – (FrP)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i desember 2019

  • Det er ingen planlagte hendelser i denne perioden.

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter