Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalget
i Porsanger kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Kontrollutvalgets møter er som hovedregel fysiske møter, og åpne for offentligheten i henhold til lov og forskrift. For å følge eventuelle møter som avholdes som fjernmøter (Teams), se møtelink nedenfor under seksjonen for Dokumenter

Porsanger kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2023-2027)

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Hendelser i april 2024

 • AVLYST/UTSATT TIL ANNET TIDSPUNKT - Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune

  AVLYST/UTSATT TIL ANNET TIDSPUNKT - Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune

  All day
  april 10, 2024

 • Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune

  Møte i kontrollutvalget i Porsanger kommune


  april 17, 2024