Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Porsanger kommune

Kontrollutvalget
i Porsanger kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Porsanger kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2019-2023)

MEDLEMMER

  • Torbjørn Pettersen, leder - (FrP)
  • Siw Monica Amundsen, nestleder - (H)
  • Siv Selnes Sara, medlem - (AP)
  • Nils Gunnar Korsvik, medlem - (AP)
  • Medlem utgått fra (H) Ikke valgt foreløpig

VARAMEDLEMMER (Personlige)

  • Katri Helen Johansen - (FrP)
  • Olaf Bjarne Andersen -  (H)
  • Wenche Johansen - (AP)
  • Bjørn Angell - (SP)
  • Eva Johansen - (H)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

Se somliste

januar 21, 2021

Ingen planlagte hendelser i dag!

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter