Hammerfest kontoret
kate.m.larsen@kusek.no
Alta kontoret
jan.henning.fosshaug@kusek.no | tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Alta kommune

Kontrollutvalget
i Alta kommune

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan, hjemlet i kommuneloven med egen forskrift.

Utvalget skal gjennom sitt arbeid medvirke til at kommunens innbyggere og øvrige interessenter har tillit til kommunen, og at kommunen forvalter sine tjenester i tråd med kommunestyrets intensjoner og vedtak, og i henhold til lov, forskrifter og statlige føringer.

Kontrollutvalget velges av kommunestyret etter nærmere regler fastsatt i forskrift. Kommunestyret kan foreta nyvalg av hele utvalget når som helst i løpet av kommunestyreperioden.

Personer i Alta kommunes kontrollutvalg

for Inneværende valgperiode (2015-2019)

  • Jan Arne Kristiansen, leder - (H)
  • Hege Foss Westgaard, nestleder - (SV)
  • Bjørn Einar Lyng, medlem - (AP)
  • Tony Andre Rishaug, medlem - (SP)
  • Gry Hætta, medlem - (V)

Kalender

oversikt over fremtidige møter

MånedUkeDag

Hendelser i oktober 2019

  • Møte nr 3/19 i kontrollutvalget i Alta kommune

Dokumenter

innkallinger, møtereferat, saksdokumenter